Blåbest

Prosjektert vei mellom Gomperudgaten og Hauanveien på Konnerud, fikk sitt navn i 1969. Navnet er en lokal benevnelse på det grønne mineralet afanitt, som utmerker seg ved å være så finkornede at de enkelte bestanddeler ikke kan skjelnes med det blotte øye. Afanitt er ofte mer grålig og helt gjennomtrengt med kalkspat. Bergmesteren for Østlandet ble konsultert i anledning av veinavnet, som har sitt utspring i bladet «Bergmanden» nr. 6/1847, der det vedrørende Erland Thoresens beskrivelse av Konnerudgruvene står: «Ved Baand maa Thoresen her mene Gange, og Blaabest er en lokal benevnelse i denne Egn, hvormed i Almindelighet forstaas Aphanit.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet