Blankenborg

Lite bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 23), som eides av brukseier Kristofer Myhre (i dag Kollerudveien 16).

Cookies | Personvern

bn