Blauenfeldt, Henrich Tugendeich (22.11.1785 – 9.4.1852)

Kjøpmann og dikter, f. i København, s. av Hans Emanuel B. som i 1789 ble overtollbetjent i Christiania. Kjøpmann i Drammen 1806, opparbeidet en betydelig manufakturhandel, hans hus med sjøbod lå i Storgaten nedenfor Kirkeplassen. Etter at han i 1848 var blitt utnevnt til den betydningsfulle «Veier -, Maaler- og Vragerbestilling» nedla han sin forretning. Eligert mann på Bragernes 1833-35, forlikskommissær 1834-49, børskommissær 1839-52. Mest kjent som en av byens leilighetsdiktere, skrev en mengde «fedrelandske sanger», deltok i konkurransen om «Norges kronede nasjonalsang», der Bjerregaard vant. Skrev prologer, epiloger og mindre teaterstykker for byens dramatiske selskap, sangene «Ton Harpe højt! ton om mit Fædreland», «Sang for Drammens kongelige ridende borgergarde», «Med brødre ved hver side» m.v., venn av Henrik Wergeland.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet