Blåveisveien

på Åssiden fikk sitt navn i 1953 med 30 mot 30 stemmer i bystyret – ordførerens dobbeltstemme gjorde utslaget – etter at et forslag på Augustinusveien var blitt forkastet. Tidligere het veien Øvre Landfallvei. I 1954 omgjorde bystyret sitt vedtak og ga veien navnet Bjelkeveien (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet