Blåveisveien

på Åssiden fikk sitt navn i 1953 med 30 mot 30 stemmer i bystyret – ordførerens dobbeltstemme gjorde utslaget – etter at et forslag på Augustinusveien var blitt forkastet. Tidligere het veien Øvre Landfallvei. I 1954 omgjorde bystyret sitt vedtak og ga veien navnet Bjelkeveien (s.d.).

Cookies | Personvern

bn