Blektjernveien

Boliggate, utgår fra Konnerudgaten og går frem til Kollenveien/Granveien, fortsetter som stikkvei og deretter skogssti til Blektjern, som veien har sitt navn etter.

Cookies | Personvern

bn