Blentenborg

Bruk av Ekholt på Konnerud (bnr. 20), som i 1923 ble solgt til Drammens formanns- og verksmesterforening som feriested. Navnets opprinnelse er ukjent, men ettersom det i nærheten lå et større felt med sinkblende, kan dette ha sammenheng med navnet. Bruket lå i 1741 like i nærheten av verksdirektørens hestehage, og var trolig bosted for en av verkets funksjonærer. Feriehjemmet (Stubberudveien 34) ble på begynnelsen av 1960-tallet overtatt av Foreningen til bekjempelse av cerebral parese (stiftet 1962). Byggeplaner for et CP-hjem i Drammen ble påbegynt i 1964, og høsten 1967 ble Norges første spesialhjem med internat for 15 CP-rammede voksne åpnet. Beboerne, som var i alderen 19-59 år (de fleste i 20-årsalderen), kom fra 8 fylker. Hjemmet var på ialt ca. 900 kvm og kostet kr. 2 mill. Hjemmet ble 1. januar 1995 overtatt av Buskerud fylkeskommune. Mange av brukerne har bodd her siden hjemmet åpnet. I 1999 ble det bygget omsorgsboliger for Blentenborg-beboere som ønsket å flytte for seg selv. Bare to beboere valgte å flytte ut, mens de gjenværende 6 er blitt boende på Blentenborg Bokollektiv, som i 2002 ble overtatt av Sykehuset Buskerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet