Blentenborgveien

ble i 1959 satt som navn på en prosjektert vei fra Malmveien frem til Hasselbakken over eiendommen Blentenborg, hvorfor Gatenavnkomitéen fant det naturlig å gi veien navn etter denne eiendommen. I 1981 ble Blentenborgveien satt som navn på veien fra Poppegårdsveien forbi Blentenborg frem til en regulert snuplass ved Skolebråtan/Konvallveien.

Cookies | Personvern

bn