Blessing, Henrik Greve (29.9.1866 – 20.5.1916)

Lege og polfarer, f. i Drammen, s. av Peter B. (s.d.), flyttet senere til Stavanger. Som nyutdannet lege deltok han i Fridtjof Nansens polarferd med Fram 1893-96, var senere lege i Zululand og Natal hvor han også arbeidet med bekjempelse av kvegpest 1900-04. Etter legestillinger i Meldal og ved Ørje Kursted var han 1914-16 lege på selskapet Solstreifs hvalfangstekspedisjon til Sydhavet, men døde av en nyresykdom bare få dager etter at ekspedisjonen var vendt hjem. Mottok sølvmedaljer fra geografiske selskaper i London, Paris og Roma, Kristiania bys og Paris bys medaljer, Fram-medaljen. Ble 29 år gammel slått til ridder av St. Olavs Orden «for videnskabelig Fortjeneste». B. er blitt betegnet som et offer for polarforskningen, han bukket under for den åndelige og fysiske påkjenning og vendte hjem fra Fram-ekspedisjonen som en knekket mann som aldri gjenvant sin fordums styrke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet