Blessing, Peter (15.3.1829 – 23.1.1882)

Prest, f. i Bergen, s. av urhandler Mathias B. som hadde innvandret fra Baden. Sekretær for Det Norske Missionselskab 1855, fra 1859 også forstander for misjonsskolen. Res. kap. til Strømsø og Tangen 1864-70, deretter lærer ved det praktisk-teologiske seminar, sogneprest i Sauherad 1875, res. kap. ved Stavanger domkirke 1878. Skrev oppbyggelige bøker og redigerte «Norsk Misjonstidende» 1855-65. Kjent som en dyktig prest og en av sin tids betydeligere presteskikkelser. En glimrende predikant, hans prekener ble betegnet som «gullepler i sølvskåler» og en samling «Prædikener over kirkeaarets evangelier» ble utgitt etter hans død.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet