Block, Niels Brønlund (+ 1792)

Prest, bosatt på Bragernes, søstersønn av Hans Egede. Virket i 8 år som misjonær på Grønland, deretter sogneprest til Tinn og fra 1774 sogneprest til Lier. Tok avskjed i 1791 med 300 riksdaler i pensjon, døde det påfølgende år.

Cookies | Personvern

bn