Block, Niels Brønlund (+ 1792)

Prest, bosatt på Bragernes, søstersønn av Hans Egede. Virket i 8 år som misjonær på Grønland, deretter sogneprest til Tinn og fra 1774 sogneprest til Lier. Tok avskjed i 1791 med 300 riksdaler i pensjon, døde det påfølgende år.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet