Blockehaugen

Lystgård på Grønland (i dag Grønland 101), bygget ca. 1816 av kjøpmann Søfren Block (s.d.). Stedet ble senere benevnt som Sundhaugen og var i en årrekke direktørbolig for Drammen Paper Mills A/S. Huset ble i 1914 ombygget av arkitekt Chr. Fr. Arbo (s.d.) og eiendommen ble senere overtatt av Drammen kommune. I dag driver Aktivitetssenteret Strømsgodset menighet sin allsidige virksomhet her, med bl.a. utleie av lokaler til møtevirksomhet for opptil 115 personer, med og uten servering (se også: Sundhaugen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet