Blom, Christian (1782 – 1861)

Skipsreder, sjøkaptein og komponist, fetter og svoger av Gustav P. Blom, f. på Narverud ved Tønsberg. Tilbragte størstedelen av sitt liv i Drammen. Skrev sanger og «Norsk nationalouverture for orkester», vant 1820 en priskonkurranse om den beste melodi til Bjerregaards «kronede norske nasjonalsang», «Sønner av Norge», som var nasjonalsang til den ble avløst av «Ja, vi elsker» tre år etter Bloms død. Etter at B. slo seg ned i Drammen som skipsreder, deltok han aktivt i forretningslivet og var medstifter av Drammens Gjensidige Skibsassuranceforening 1840 (til 1847 foreningens forretningsfører og kasserer), medstifter av Drammens Kreditkasse 1849. Tok seg også av sangundervisningen i Bragernes og Strømsø friskoler og var sjelen i byens musikkliv. Rundt 1814 startet og ledet han Det musikalske Selskab, fra 1830 kjent som Soiréselskabet. Fra 1850-årene ble B. hver 17. mai hyldet av byens sangkor som sang «Sønner av Norge», denne ble også spilt hver gang B. besøkte teatret.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet