Blom, Gustav Peter (4.7.1785 28.10.1869)

Eidsvollsmann, stortingsmann og amtmannm, f. i Holmsbo, s. av kjøpmann og kammerråd Peter B. Kom i 1826 som byfogd/byskriver til Drammen hvor han tilbragte resten av sitt liv, fra 1831 til 1857 som amtmann i Buskerud. Jur. embetseksamen i Danmark 1807, sorenskriver i Nordre Jarlsberg 1810, deltok 1814 som en av «fedrene på Eidsvoll» som deputert fra Jarlsberg. Stortingsmann for Drammen 1830-42 og 1848-50 som en av de siste gjenværende Eidsvollsmenn, medlem av interimsregjeringen 1852-53. Medlem av Videnskabsselskabet i Trondhjem, forfattet bl.a. norske reiseskildringer og topografiske arbeider. Meget produktiv forfatter, for noen av sine verker vant han europeisk anerkjennelse og mottok kong Carl XIV Johans gullmedalje for «Das Königreich Norwegen, statistich beschrieben» (1843). «Geschichte der Staatsveranderung Norwegens» (1858, skrevet 1823) ble fulgt av et betydelig større verk om samme emne 1860. Hans hovedverk er «Bemerkninger paa en Reise i Nordlandene 1827». Storkors av St. Olavs Orden 1851 «for Nidkjærhed under Udførelsen af ham overdragne offentlige Hverv». Bloms hus lå ved begynnelsen av den gaten som senere fikk navn etter ham. Hans hage strakte seg ned mot elven over den eiendom som i dag er bebygd med Magasinet kjøpesenter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet