Blom, Jan Gustav (1832 – 1903)

Amtsingeniør i Jarlsberg og Larvik, f. i Drammen. Ridder av St. Olavs Orden «for Fortjenester af Veivæsenet».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet