Blom, Peter Julius (23.3.1820 – 9.5.1902)

Politimester og sorenskriver. Cand. jur. 1848, politiassistent i Drammen 1854-63, politimester sammesteds 1863-70. Byfoged i Porsgrunn 1870, sorenskriver i Nordre Jarlsberg 1881-97.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet