Blomhoff, Rune (* 22.1.1955)

Forsker, f. i Drammen, s. av distriktssjef Thor B. Dr. philos. 1985, forsker ved Universitetet i Oslo (Den norske kreftforening) 1985-91, fra 1992 professor i ernæring ved Institutt for ernæringsforskning sammesteds. Medlem av Statens ernæringsråd fra 1990. Har publisert bl.a. «Transport and Storage of Vitamin A» (doktoravhandling 1985) og «Vitamin A in Health and Disease» (New York 1993), «Den store slankeboken» (medforf. Chr. Drevon, 1996) samt et hundretalls vitenskaplige artikler i internasjonale tidsskrifter. Mottok 1988 The Mead Johnson Award, American Institute for Nutration, og i 1991 Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere. Har i de senere år særlig forsket på antioksidanter og bl.a. påvist at inntak av frukt og grønnsaker reduserer faren for å få slag, og at krydderplanter har et svært høyt innhold av antioksidanter og derved kan ha en gunstig helsemessig virkning.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet