Blybakken

Tidl. regulert vei på Konnerud på tvers av Konvallveien i nærheten av Blentenborg frem til Espesetgaten, fikk sitt navn i 1969 etter bruket som veien går over (Blybakken 5), som er utskilt fra Ekholt (bnr. 40). Bruket hadde sitt navn etter blyutvinningen i Jarlsbergverket ved skjerpet Blybak, og veitraséen hadde vært i bruk som kirkevei for gruvearbeiderne fra 1700-tallet. Kobber- og sølvholdig blysten var svært fremtredende blant den malmen som gjennom tidene ble utvunnet ved verket. I 1981 ble Blybakken satt som navn på den regulerte offentlige gangveien fra Konvallveien til Poppegårdsveien.

Cookies | Personvern

bn