Böckman, Søren Gottfried (24.8.1840 – 30.6.1912)

Prest, lærer og redaktør, res. kap. til Bragernes fra 1898, fra 1910 formann i Skolekommisjonen, tidligere sogneprest i Stord og deretter Sparbuen. Skolestyrer ved frk. Bauers pikeskole 1869-78, etter hans avgang ble skolen overtatt av skolens førstelærerinne Henriette Wulfsberg. En kort periode i 1877 redaktør av Drammens Tidende, men fratrådte i annet halvår «efter at ha været redaktør saa længe at jeg skjønte jeg ikke duet til det.» Andre delte ikke denne oppfatning, avisen var i Böckmans tid politisk sett bedre redigert enn noen annen Drammensavis.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet