Böhm, Fritz (1894 – 1975)

Baker- og konditormester i Drammen, utlært hos baker Samson i Oslo med tilleggsutdannelsei Danmark og Tyskland, kom 1920 tilbake til Drammen hvor han gikk inn i familiebedriften, leder av Böhm i ca. 50 år.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet