Boktrykker Købkes vei

Forbindelsesvei i Bragernesåsen mellom Kloptjernveien og Skarveien. Fikk i 1956 sitt navn etter boktrykker Thorvald Købke (1892-1944) som var født i Danmark, men kom tidlig til Drammen. Ved sin død etterlot han seg et betydelig beløp til Åskomitéen som skulle benyttes til Bragernesåsens forskjønnelse og gavn.

Cookies | Personvern

bn