Bolette-løkka

Boplass på Stubberud innenfor Moe-løkka, som lå sammen med Jøran-løkka, har sitt navn etter Karen Bolette Eriksdatter. En av de to stuene skal ha blitt flyttet til Stordammen pensjonat. Bolstad & Co. Tobakksforretning i Nedre Storgate 11, etablert 1934 av Pauline og Sverre Bolstad. Nedlagt 1945.

Cookies | Personvern

bn