Bølstad, Sigurd

Trikotasjeforretning med salg av garn, gardiner, sengeutstyr, trikotasje og hvitevarer i Hauges gate 9, grunnlagt 1918 av S. B., sønn av en skipskaptein, som tidligere hadde vært ansatt i Martin Mjelvas konfeksjonsforretning. Den beskjeftiget på 1930-tallet 9 personer i ca. 300 kvm store lokaler. Bolstad, som var formann i Bragernes Indremisjon og i styret for Pleiestiftelen for småbarn, døde i 1971 og forretningen ble videreført av Kåre Kaurin som garn- og broderiforretning, senere med garn og husflidsartikler, under navnet Sigurd Bølstads Eftf. Den ble nedlagt i 1997 og forretningsgården revet i forbindelse med byggingen av «Torget Vest» (s.d.).

Cookies | Personvern

bn