Bolstadhagen

Gate på Åssiden, utgår fra Betzy Kjelsbergs vei, går nord- og nordvestover parallelt med Dalegårdsveien inntil den slynger seg østover og munner ut i denne. Har sitt navn etter eiendommen Bolstadhagen som gaten løper igjennom. Martin Bolstad (1869-1919) anla frukthagen og dyrket opp nesten halvparten av gårdens innmark, ved siden av at han drev Drammen Landmannsforretning. Gården ble senere overtatt av hans svigersønn og brorsønn Gulbrand Bolstad (1890-1976), som fra 1921 til 1940 var sognekasserer for Åssiden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet