Boman, Th.

Manufakturforretning i Skoger, startet 1938 av Thorbjørn Boman som to år senere bygget en forretnings- og leiegård ved Skoger stasjon. Forretningen omfattet salg av manufaktur, trikotasje, kortevarer, sportsartikler og tobakk. Nedlagt trolig på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet