Bomullsspinnerier

Det eldste bomullsspinneriet i Drammen var etablert før 1780, men dette vet man lite om. I 1783 ble bestemt at Kongsberg Bomuldsspinneri gradvis skulle overføres til Drammen. Fabrikkene i Drammen ble således en filial av Det kgl. danske Bomuldsmanufactur på Blaagaard ved København. Ved kgl. res. av 2.8.1783 ble bestemt at det for et tidsrom av 10 år skulle være en spinnerimester for Bragernes-Strømsø og en for Tangen. Rundt 1790 beskjeftiget spinneriene ca. 315 arbeidere og hadde en produksjon på mer enn 3.000 pund bomull. Mange av barna ved Strømsø fattigskole ble sendt til opplæring ved spinneriene. Ca. 1800 var driften betydelig redusert og spinneriene eksisterte da bare som en arbeidsanstalt for de fattige med ca. 30 rokker igang. All drift var forlengst opphørt da Drammens Bomuldsspinneri (s.d.) i 1818 ble opprettet på Bragernes (dette ble allerede i 1820 flyttet til Solberg i Eiker).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet