Bondehandel

Handelssted i byen hvor bøndene frem til annen halvdel av 1800-tallet kom for å kjøpe og selge varer, før landhandleriene ble etablert. Den første bondehandel i Drammen ble drevet av Christoffer Syvertsen i Tomtegaten, den var et bygningskompleks med forretningsgård, bondestuer med senger hvor bøndene kunne overnatte og hvor det ble servert kaffe og smørbrød, lagerbygning, stall for minst 20 hester, boder for langveisfarende kunders varer, sjøbod m.v. Andre bondehandler var Jens Lather (1820-30 ved nåv. St. Hallvards gate, senere overtatt av Heyerdahl Lyche), sveitseren Nicolai Michely i Michelygården (Nedre Storgate nær Brakerøya), Jørgen Fuglesang i Gjetergaten og Christian Hansen og sønnen Mortens bondehandel på Sletta ved Brakerøya.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet