Bonnevie, Carl Christian August Jacob (5.8.1849 – 19.12.1917)

Ordfører 1899-1902. Lege i Drammen fra 1873, stadsfysikus 1897-1917, fikk gjennomført at Strømsø Fattighus i 1896 ble omdannet til pleiehjem for syke og hjelpeløse fattige og at det i 1898 ble innredet en egen avdeling for fattigvesenets tuberkuløse. Møtte på Stortinget som suppleant 1914. Ridder av St. Olavs Orden 1912.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet