Bonnevies gate

Kort boliggate mellom Wulfsbergs gate og Frydensalstien, går parallelt med De eldres vei oppunder Bragernesåsen. Fikk i 1923 sitt navn etter Carl CC. A. J. B. (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet