Borgeåsen

Boplass bygget på bygslet grunn av Mellom-Borge i Skoger, bebodd av Helga og Sigurd Eriksen og deres store familie. Sigurd arbeidet i mange år som tømmerhugger i skogen hos Halvor Skjeldrum. Huset ble senere revet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet