Borgehagen

Bruk i Skoger hovedsogn, utskilt av Vestre Borge og i 1888 solgt til Thorvald Hansen, som i 1911 solgte videre til Noble Stibolt. Hovedbølets eier kjøpte i 1915 tilbake gården, som igjen ble innlemmet i Vestre Borge.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet