Borgehagen

Bruk i Skoger hovedsogn, utskilt av Vestre Borge og i 1888 solgt til Thorvald Hansen, som i 1911 solgte videre til Noble Stibolt. Hovedbølets eier kjøpte i 1915 tilbake gården, som igjen ble innlemmet i Vestre Borge.

Cookies | Personvern

bn