Borgen, Engebreth (24.8.1796 – 29.7.1861)

Trelasthandler, f. i Drammen, s. av trelasthandlerne Anders og Susanna B. Forlikskommissær 1847-61, kommunerevisor. Ved et elvebrudd i 1836 gled to av hans sjøboder ut nedenfor Dronninggaten. Denne plass – tidligere kalt Engebreth Borgens løkke – fikk i 1866 navnet Amtmand Bloms plass og i 1869 Elveplassen (s.d.).

Cookies | Personvern

bn