Borgen, Gustav Adolph (23.7.1833 – 21.11.1903)

Teolog og lærer i kvensk, f. i Drammen, s. av Engebreth B. Fra 1862 kateket og bestyrer ved borgerskolen i Vadsø. Sogneprest til Ibestad 1872, fra 1879 sogneprest til Baklandet i Trondhjem. Skrev en rekke artikler «Fra Finnmarken» i Folkevennen. Utga 1882 «Advarsel mod Totalafhold» med forord av Nidarosbispen A. Grimelund, en bok som vakte oppsikt og sterk debatt i samtiden. Medlem av Videnskabsselskabet i Trondhjem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet