Borgen, Jakob Norby (7.9.1912 – 29.11.1982)

Drammensforfatter, s. av fotograf Otto B. Skrev bl.a. science fiction-romanen «Den fortapte verden» (1967) og fra 1950- til 1970-årene flere hundre petitartikler i Drammens Tidende under signaturen «Boble». Som tryllekunstner («Jac. Jacobi») var han den første som opptrådte i Norsk Rikskringkasting (1936).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet