Borgen, Liv (* 29.8.1943)

Botaniker, f. i Drammen, d. av gårdbruker Erik B. Amanuensis ved Universitetet i Oslo 1971-85, førsteamanuensis 1986-91, professor i botanikk fra 1992. Dr. philos. 1987. Sekr. Int. Organization of Plant Biosystematits 1981-89, visepres. Int. Ass for Plant Taxonomy 1993, medlem av styret i International Organization for Systematic and Evolutionary Biology fra 2002. Utg. «Lobularia (Cruciferae). A biosystematic study with special reference to the Macaronesian region» (doktoravh. 1987) samt heftene «Krydderplanter» (1978) og «Dufthagen» (1996), har skrevet en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler innen botanikk.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet