Borgen, Susanna (1756 – 19.5.1830)

Trelasthandler, f. på Bragernes, d. av eligert mann på Bragernes Bernt Heyde og gift med eligert mann på Bragernes Anders Borgen (1751-1798), som fra Borgen gård på Ringerike var kommet til Drammen ca. 1770 for å gå i handelslære. Som enke med 7 barn overtok hun i 1798 mannens trelasthandel som hun videreførte under navnet «Madame Sal. Anders Borgen». Var i 1809 blant de 10 drammensere – og eneste kvinne – som undertegnet på den skrivelse Jacob Aall på vegne av 89 ledere for den norske forretningsstand overleverte prins Christian August med krav om en nyorientering i regjeringens handelspolitikk. Hennes svigersønner Hans Faye Holst og Mads Lauritz Madsen representerte begge Drammen på Stortinget, dattersønnen Andreas Faye (s.d.) ble vår første sagn- og eventyrsamler.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet