Borgengården

Handelsgård på Bragernes (Øvre Storgate 51). De oppr. bygninger brant ned under bybrannen 1838 og en ny gård ble kort tid etter oppført med drengestue, bryggerhus, fjøs, stall, sjøbod og hvelvkjeller. Gården er også kjent under navnene «Collettgården» og «Elvegården». I 1969 bevilget Norsk Kulturråd kr. 20.000 i støtte til oppussing. Noen år senere fikk kommunen tilbud om å kjøpe gården, men avslo. I 1974 ble det dannet en aksjonskomité med sikte på å få gården fredet og etablert som aktivitets- og kultursenter for Drammens befolkning. Aksjonen tok sikte på å samle inn ca. 500.000 kr, kjøpe gården og gjøre den til en stiftelse. Prosjektet strandet på at man ikke klarte å samle inn nok penger. Fredning av gården ble innledet 1974, imidlertid gikk gården tapt ved brann og ble senere gjenoppbygget i gammel stil.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet