Borgermestere

Borgermester-verdigheten har hatt litt forskjellig betydning opp gjennom tidene. Oppr. var borgermesteren en tillitsmann valgt av borgerne selv, senere var borgermesteren en embetsmann som alene el. sammen med andre borgermestere el. rådmenn utgjorde magistraten i de større byer, som også hadde statlige oppgaver i tillegg til de kommunale. Magistratens funksjoner ble senere innlemmet i byfogedembetet. Ved resolusjon av 1862, som trådte i kraft 1. januar 1872, ble byfogedembetet delt idet borgermester/magistratembedet igjen ble utskilt. I 1922 ble borgermesterembedet omgjort til en kommunal stilling for lederen av den kommunale forvaltning. Fra 1.1.1939 heter disse tjenestemenn rådmenn. Etter 1872 har Drammens borgermestere vært: Thomas Cathinco Bang (1872-90, bortsett fra 1882-84 da Bang var amtmann i Buskerud og hadde konstitusjon i embedet), Ole R. Rynning (1890-1913), Hans Johan Gurstad (1913-17), Reidar Klingenberg (1917-32) og Ragnar Kvam (1932-39).

Cookies | Personvern

bn