Borgesetra

lå øst for Gampemyråsen i Skoger, helt på kommunegrensen mot Sande. I annen halvdel av 1800-årene setret Trine Jørgine Borge flere somre. Hun var sterk og bar melken i store spann helt ned til Borge. Et militærfly falt ned i dette området vest for seteren den 19. februar 1964, flygeren reddet seg i fallskjerm.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet