Børresen, Urban Jacob Rasmus (26.6.1857 – 18.1.1943)

Bedriftsleder, marineoffiser og forfatter, f. i Drammen, s. av skipskaptein Otto M. grandnevø av Erik B. Kontreadmiral 1899 og sjef for admiralstaben inntil 1909 da han tok avskjed etter en konflikt med kommanderende admiral. Gikk i 1910 over i industriell virksomhet og deltok senere i opprettelsen og ledelsen av flere store industribedrifter som Norsk Hydro, Evje Nikkelverk og Christiansand Nikkelraffineringsverk. Skrev historiske skrifter, noveller, romaner, skuespill, sjøfortellinger og dikt, heriblant bøkene «Tordenskiold» (1901), «En brist i karakteren» (1902), «Eventyr» (1903), «Med kong Oscar nordenfor Polarcirkelen» (1904), «Den russisk-japanske krig» (3 b., 1904-05), samt erinddringsboken «I storm og solgangsvær» (1936). B. oppfant orografen, en avstandsmåler som brukes i kystartilleriet, og selvvirkende blokademiner, og var en av de høyest dekorerte drammensere gjennom tidene: Kommandør av St. Olavs Orden, Dannebrogsordenen, den britiske Victoriaorden, den svenske Sverdordenen, den tunisiske Nischanordenen og den franske Æreslegionen, ridder av den prøyssiske Kroneorden med stjerne, den norske Kroningsmedaljen, Haakon VII’s jubileumsmedalje m.m.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet