Børs, Anna Catharine Elisabeth (1832 – 1915)

Mesen, f. i Drammen, d. av skipsreder Herman Chr. Collett. Utvandret i ung alder med sin mann til USA hvor hun i 1874 opprettet et norsk sykehjem og hospital i New York. Ytet verdifulle gaver til Bergens Museum, Universitetet i Oslo og veldedige institusjoner, deriblant kr. 200.000 til «Fru Collett Børs’ gamlehjem for hushjelper i Oslo.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet