Børsteatret

– hvis offisielle navn var «Drammen Skuespilhuus» – ble bygget i 1839, finansiert ved aksjetegning fra interesserte borgere. Det lå i Bragernes sentrum og var bygget sammen med Drammens Børs. Teatret vendte mot elven, mens Børsen vendte oppover mot Storgaten. Teatret, som hadde ca. 700 sitteplasser, var utført av Hans Linstow som er mest kjent for sitt arbeide med utformingen av Det kgl. slott i Oslo. I 1842 ble teatret solgt til Drammens Børs, og de tidligere eiere ble leietagere hos samme. Gassbelysning ble montert i 1856. Teatret brant ned under bybrannen i 1866.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet