Bose-stua

Boplass på en haug vest for Nyborg i Skoger, har sitt navn etter en murer som ble kalt for Halvor Bos, men hvis borgerlige navn var Edvard Halvor Pedersen.

Cookies | Personvern

bn