Bose-stua

Boplass på en haug vest for Nyborg i Skoger, har sitt navn etter en murer som ble kalt for Halvor Bos, men hvis borgerlige navn var Edvard Halvor Pedersen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet