Boys Kritpipefabrikk

Grunnlagt 1752 med kgl. privilegium i Lilleparken på Bragernes av Jacob Boy (s.d.). Råmaterialet var leire fra Blefjell og pipeleire som ble importert fra Holland og England. Store summer ble investert, utenlandske fagfolk ansatt, og i 1759 fikk Boy utvirket innførselsforbud for krittpiper i hele Norge. I 1754 var bedriftens lager på mer enn 10.000 gross piper samt kommisjonslagre i Trondhjem, Bergen og Kristiansand. Det ble laget 13 ulike modeller, og ialt hadde fabrikken ca. 30 ansatte. Pipene var skjøre og kunne bare brukes en gang. Engelske modeller var mest populære, fulgt av hollandske. Etter at Boy i 1770 hadde solgt sin eiendom og flyttet fra Drammen, fortsatte fabrikken i beskjeden målestokk til ca. 1790. I 1788 beskjeftiget den 3 personer og omsatte ca. 1.200 bondepiper årlig. Fabrikken ble senere gravet ut av Drammens Museum under direktør Anneken Pettersens ledelse.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet