Braathen, Thorleif (1902 – 1996)

Pølsemakermester i Drammen, s. av pølsemaker Andreas B., startet i 1937 sammen med sin bror Alf pølsemakerfirmaet Braathen med produksjonsanlegg på Strømsø og forretning på Bragernes Torv, A. Braathens kjøttforretning. Fulgte sin fars råd om å bygge et forretningsbygg ved Bragernes Torv, Braathen-gården. Trådte tilbake i 1971 og overlot virksomheten til neste generasjon.

Cookies | Personvern

bn