Bragernes hospital

Det første Bragernes hospital var en toetasjes tømmerbygning med 8 rom og to kjøkken oppført i 1805-06 ved Holmens gate/Tomtegaten. Det ble nedlagt i 1837. Etter den store brannen på Bragernes i 1866 ble et nytt hospital etablert ved hjelp av testamentariske gaver i Hauges gate 62. Bygningen er tegnet av av Carl M. Riiber og oppført 1872. Hospital betyr i denne sammenheng ikke sykehus, men hospits, altså en bolig for flere.

Hospitalet i Hauges gate 62, oppført 1872 etter den store brannen på Bragernes. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet