Bragernæs Hospital

Toetasjes tømmerbygning med 8 rom og to kjøkken oppført i 1805-06 ved Holmens gate/Tomtegaten. Det ble nedlagt i 1837. Et nytt kommunalt hospital ble senere etablert i Hauges gate 62. Hospital betyr her ikke sykehus, men hospits, altså en bolig for flere. Huset i Hauges gate 62 har fått en blå plakett ved Drammen Historielag.

Cookies | Personvern

bn