Bragernes Friskole

Opprettet 1805 av pastor Søren Tybring som en mellomting mellom en fattigskole og en almueskole. Skolen, som ved starten hadde ca. 70 elever, holdt til i fattigskolens gård og det ble undervist i såvel elementærfag som praktiske fag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet