Bragernes Friskole

Opprettet 1805 av pastor Søren Tybring som en mellomting mellom en fattigskole og en almueskole. Skolen, som ved starten hadde ca. 70 elever, holdt til i fattigskolens gård og det ble undervist i såvel elementærfag som praktiske fag.

Cookies | Personvern

bn