Bragernes Kolonihager

Grunnlagt 1915 under navnet «Bragernes Småhager» etter initiativ av Torgeir Vraa, navnet ble endret i 1938. Tanken var at arbeiderfamilier som ikke hadde råd til hytte på landet iallfall skulle få seg en liten hageflekk i byen. I 1933 ble det inngått en avtale med kommunen om å legge kolonihagene til Dalejordet. Bragernes kolonihager dekker i dag ca. 30 mål og består av 40 parseller på fra 250 til 450 kvm, samt fellesarealer med forsamlingslokale. Hver parsell har en liten hytte på fra 15 til 35 kvm. Kolonihagene er medlem av Norsk Kolonihageforbund (stiftet 1927).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet