Bragernes prestegjeld

Utskilt fra Lier prestegjeld 1723, kom til å omfatte distriktene på begge sider av elvens nedre løp, bortsett fra Tangen på sydsiden, som fortsatt hørte inn under Sande prestegjeld, og Åssiden, som først i 1744 ble overført fra Lier. Bragernes kirke ble hovedkirke i prestegjeldet, med Strømsø kirke som anneks. Allerede i 1655 hadde sognepresten i Lier tatt bolig på Bragernes og overlatt Frogner prestegård til kapellanen. I 1854 ble Strømsø utskilt som eget prestegjeld. I 1856 ble bestemt at kirkene skulle være kommunenes eiendom. I 1967 ble Åssiden utskilt som eget prestegjeld.

Cookies | Personvern

bn