Bragernes prosti

omfattet fra Reformasjonstiden Aker, Asker, Røyken, Hurum, Lier, Eiker, Modum og Sandsvær foruten Bragernes og Strømsø. I 1739 ble prostiet delt og Eiker, Modum og Sandsvær ble utskilt. Inngår i dag i Drammen prosti som foruten menighetene i Drammen omfatter menighetene i Lier, Røyken og Hurum.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet