Bragernes Realskole

var fra 1799 navnet på «Kirkens skole» fra 1648 for barn med foreldre som kunne betale for skolegangen. I 1832 ble navnet forandret til Bragernes Borgerskole (s.d.), som i 1859 ble slått sammen med Drammens lærde- og Realskole (Latinskolen). Skolen ble grunnlagt av sogneprest Søren Tybring og holdt til i «Skolegården» (Kirkens skolehus) i Storgaten rett nedenfor Gamle Kirkeplass, hvor også skolens rektor hadde sin bolig.

Cookies | Personvern

bn